Boere Basaar – 29 & 30 Mei

Brosjure vir verspreiding

Op Vrydag, 29 Mei, en Saterdag, 30 Mei, is dit ons jaarlikse KERMIS.

Behalwe dat die kermis ons GROOT FONDSINSAMELING is vir die jaar, wil die organiseerders dit graag sien as ‘n geleentheid waar al die lidmate van Brackenfellgemeente kan saam werk en kuier en mekaar leer ken, want deur mekaar te ken kan ons mekaar liefhê en ondersteun.

Sommige lidmate kan dalk nie geld of produkte skenk nie, maar hulle kan help met die verkope. Ander kan weer nie help met die verkope nie, maar kan kontant of produkte skenk en ‘n groot deel van ons kan sommer albei doen – KOM DOEN ASB. JOU DEEL. Kontak vir Rita by  082 724 4466 /  ritagrobler@yahoo.com.