EREDIENS- EN KATEGESETYE

Vir hierdie eerste kwartaal is die erediens- en kategesetye as volg:

08:45 Gesinsdiens*

09:45 Kategese (graad 1 – 11)

10:30 JONK (Erediens vir almal JONK van gees)

U sal opmerk dat al die kategese groepe tussen die twee eredienste sal plaasvind. Dit is om ouers met kinders die geleentheid te bied om te kies watter erediens hulle wil bywoon.

*Daar sal steeds kleuterkerk tydens die gesinsdiens wees

 Die erediens en kategeserooster soos dit op hierdie oomblik lyk (onderhewig aan veranderinge) kan hier gekry word.