Hulp met instandhouding van eiendomme

Die eiendomskomitee het jou hulp dringend nodig met die instandhouding van die kerkterrein. Dit behels opknappings- en instandhoudingswerk ten opsige van verf-, elektrisiteit-, loodgieter-, sweis-, bouwerk, ens.  Dit is vir ons belangrik dat die kerkterrein ons gemeenteleuse fisies vergestalt en waarlik ‘n plek is waar ou en nuwe vriende bymekaarkom en saamkuier.  Om dit te kan doen benodig ons u as gemeentelid se kennis, vaardighede, hande-arbeid, skenkings bv. verf/teêls ens. en natuurlik enige kontant bydraes.

Skakel asb. die kerkkantoor (021 981 1247) om jou hulp/ skenking aan te meld of as jy enige navrae of nuwe idees het.