Inligting

 

Sluit aan by ‘n kleingroep

Ons moedig graag ons lidmate aan om by ʼn kleingroep aan te sluit. Dit gee lidmate kans om meer interaktief deel te neem en om gevoel te ervaar van “ons behoort”. Ons leuse is nie verniet “Waar vriende ontmoet …”. Nie.

U kan u die kleingroepe vorm hier aflaai en die voltooide vorm by die kerkkantoor indien. U kan dit selfs in die kerkbordjie plaas tydens ʼn erediens of faks na (021) 981 1247 of e-mail na kantoor@brackenfellgemeente.co.za. Ons weet sommer u sal baie nuwe vriende maak!

Kleingroepe Vorm


Kategese inskrywings

Kategese word jaarliks versoek om ʼn inskrywingsvorm te voltooi. Kategese sal so vorm ontvang die eerste Sondag wat hulle inskryf by die kategese. U as ouer of voog kan hierdie vorm ook vooraf hier aflaai en invul om saam te bring na die kategese inskrywing.

Die kategese inskrywings en indelings vir vind plaas op die Sondag na die skole begin in Januarie, net na die erediens.

Nuwe intrekker kan deur die loop van die jaar hierdie vorm hier aflaai en saam bring na die erediens. Nuwe kategese indeling vind plaas tydens skoolkwartale direk na die erediens plaas. Die kategeet kan net by die persoon aanmeld wat die aankondigings maak in die Sentrum.

Kategese Inskrywingsvorm


Nuwe intrekkers

As nuwe intrekker, kan u die nuwe intrekkervorm invul hier aflaai en die voltooide vorm by die kerkkantoor indien.

U kan dit selfs in die kerkbordjie plaas tydens ʼn erediens of faks na (021) 981 1247 of e-mail na kantoor@brackenfellgemeente.co.za.

Ons heet u hartlik welkom by ons familie!

Nuwe Lidmate Vorm