Waar vriende ontmoet…

Kontak Ons

Kantoor

Elmarie Mostert

Tel: (021) 981 1247

Fax: (021) 981 1247

Email: kantoor@brackenfellgemeente.co.za

Ons Bank Besonderhede

NG Kerk Brackenfell

Absa Bank

Rek: 1450 580 143

Tak: 63 2005

Kantoor ure

Maandag - Vrydag

09h00-13h00

Donderdag

09h00-13h00, 17h00-18h00

Ons Adres

Kerk Straat 1

Brackenfell

Wes-Kaap

7560

Suid-Afrika

Leraars

Johan Mocke

(021) 981 1216

johan@brackenfellgemeente.co.za

Lou-Maré Denton

(021) 981 2445

denton.loumare@gmail.com

Kerkraad

Finansies

Bertus Loubser

finansies@brackenfellgemeente.co.za


Kleingroepe

Ettiene Verster

ettiene@verster.co.za


Eredienswerkers

Dirk Visser

Dirk.visser@telkomsa.net


Fondsinsamelings

Danie Grobler

danie@imb.co.za


Administrasiebediening

Francois Conradie

pfconradie@mweb.co.za


Gasvryheidsbediening

Vakant

Jeug

Sonja de Bruin

marketing@plegrange.co.za


Kerkdiens in kerkgebou

Tinus Crozier

mjcrozier@discoverymail.co.za


Kerkdiensste in sentrum

Wickus van der Westhuizen

wickusvdw@gmail.com


Kerkraadslid sonder spesifieke portefeulje

Karin Cronje

Karin.Cronje2@sanlam.co.za


Gemeenskapsinteraksie

Vakant

Brackenfell Gemeente Facebook

There are no upcoming events.