PINKSTER 2016 : 8 Mei – 15 Mei

DIE GEES LEI ONS STEEDS TOT NUWE DEURBRAKE!

Daarom noem ons onsself ’n GEMEENSKAP (So, 8 Mei, 09:15)

wat…

…Gasvry leef (Sondagaand, 8 Mei, 19:00)

…’n Stem het (Maandagaand, 9 Mei, 19:00)

…Weerloosheid beliggaam (Dinsdagaand, 10 Mei, 19:00)

…Verantwoordelik groen leef (Woensdagaand, 11 Mei, 19:00)

…Diversiteit vier (Donderdagaand, 12 Mei, 19:00)

PINKSTERFEES (Sondagoggend, 15 Mei, 09:15)

Die span predikers wat ons begelei is, di Lou-Maré Denton, Michelle Boonzaaier, Juanita Greyvenstein, Dion Forster, Charlene van der Walt en Johan Mocke

Kom geniet verversings in die kerkkantoor se vergadersaal saans na die eredienste.

Nooi gerus u vriende en kom luister, dink, bid en gesels saam.