Spens

help

‘n Groot dankie aan elkeen wat getrou sorg vir die spens.

Enige skenkings van enige nie-bederfbare kos en skoonmaakmiddels word baie waardeer. Daar word weekliks kospakkies aan verskeie gesinne uitgegee.  Donasie kan gebring word na die kerkkantoor.